Etiket: Milan Kundera

Ağla sığmayanın sərhədi – Milan Kundera

Əlyazma.org Milan Kunderanın “İdilliya, Dəhşətin qızı” və “Ağla sığmayanın sərhəddi nəzarətsizdir” esselərini təqdim edir:   Hadisələr  ikinci dünya müharibəsinin sonlarına doğru Polşada baş verir. Varşavadakı böyük psixiatriya xəstəxanası Tvorkidən– bilinməyən aspektdən tarixin ən çox bilinən dövrünə, nəzər salınır. Məqsəd  nəyin  bahasına olursa-olsun azad, sərbəst olmaq deyildi? Əksinə, bu qaranlıq dövrdə gizlənməyə deşik axtarmaq ən ağlabatan  işiydi.  Bir […]